موضوعات = Vehicle Dynamics
تعداد مقالات: 7

1 بررسی سیستم تعلیق نیمه فعال در خودرو های سواری و پیاده سازی آن روی یک محصول داخلی مانند دنا
مریم هویت طلب؛ حسن صیادی*؛ سارا عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

2 کنترل مقاوم لغزش جهت پایدارسازی خودرو الکتریکی موتور در چرخ با بهره‌گیری از تکنیک مود لغزان
محمد امین قماشی*؛ رضا کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

3 پیاده‌سازی کنترل مبتنی بر پیش‌بینی مدل جهت تحلیل سیستم کنترل لغزش خودرو الکتریکی موتور در چرخ
محمد امین قماشی*؛ رضا کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

4 Effects of Tire and Anti-Roll Bar Stiffness on Vehicle Handling
Somaye Mohammadi*؛ Ramin Farnia؛ Shahzad Mohammadzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.55 K)

5 بررسی و شبیه‌سازی نویز الکترومغناطیسی موتور الکتریکی مغناطیس دائم
امیر نجیبی؛ علی ذاکرشوقی*؛ احمد قاسمی قلعه بهمن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.95 MB)

6 کنترل مقاوم مسیرحرکت طولی خودرو الکتریکی موتور در چرخ با لحاظ تغییرات گشتاور موتور
محمد امین قماشی*؛ رضا کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.67 MB)

7 پیاده‌سازی تابع لیاپانوف جهت کنترل پایداری خودرو الکتریکی موتور در چرخ
محمد امین قماشی*؛ رضا کاظمی؛ هادی سازگار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.67 MB)