راهنمای ارائه مقالات برای مقالات پذیرفته شده

راهنمای ارائه مقالات برای مقالات پذیرفت شده بر روی سایت در دسترس قرار گرفت

01 آذر 1401

تمدید زمان ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 شهریورماه تمدید شد.

18 مرداد 1401

نحوه برگزاری کنفرانس

ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت حضوری می باشد. در صورتی که بر مبنای مصوبات ستاد ملی کرونا امکان برگزاری حضوری فراهم نشود، ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت مجازی خواهد بود.

29 فروردین 1401

آغاز به کار سامانه دریافت مقالات

سامانه دریافت مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات آماده دریافت مقالات می باشد

24 فروردین 1401