1. تمدید زمان ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 شهریورماه تمدید شد.
2. نحوه برگزاری کنفرانس
ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت حضوری می باشد. در صورتی که بر مبنای مصوبات ستاد ملی کرونا امکان برگزاری حضوری فراهم نشود، ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت مجازی خواهد بود.
3. آغاز به کار سامانه دریافت مقالات
سامانه دریافت مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات آماده دریافت مقالات می باشد