1. راهنمای ارائه مقالات برای مقالات پذیرفته شده
راهنمای ارائه مقالات برای مقالات پذیرفت شده بر روی سایت در دسترس قرار گرفت
2. تمدید زمان ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 شهریورماه تمدید شد.
3. نحوه برگزاری کنفرانس
ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت حضوری می باشد. در صورتی که بر مبنای مصوبات ستاد ملی کرونا امکان برگزاری حضوری فراهم نشود، ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت مجازی خواهد بود.
4. آغاز به کار سامانه دریافت مقالات
سامانه دریافت مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات آماده دریافت مقالات می باشد