تا تاریخ 1401/07/25

از تاریخ 1401/07/25

هزینه ثبت نام دانشجویی

3.500.000 ریال

4.000.000 ریال

هزینه ثبت نام آزاد

6.000.000 ریال

7.000.0000ریال

قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1- ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت حضوری می باشد. در صورتی که بر مبنای مصوبات ستاد ملی کرونا امکان برگزاری حضوری فراهم نشود، ارائه مقالات و برگزاری نشست ها به صورت مجازی خواهد بود.

2- در بخش ثبت نام دانشجویی، هزینه اعلام شده فقط برای ثبت نام یک مقاله است. در صورت ثبت نام بیش از یک مقاله، ثبت نام به صورت آزاد خواهد بود.

3- در بخش ثبت نام آزاد، هزینه اعلام شده فقط برای ثبت نام یک مقاله است، برای ثبت نام مقالات بیشتر، به ازای هر مقاله 150 هزار تومان به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

4- 10 درصد تخفیف در مبلغ ثبت نام برای اعضای انجمن در نظر گرفته شده است.

5- هزینه اعلام شده فقط برای چاپ مقالات می باشد. در صورت حضور در کنفرانس، هزینه های پذیرایی (ناهار) و بسته کنفرانس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.