آدرس دبیرخانه دائمی کنفرانس: شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان هرمزان، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری،

شماره تماس : 88575629-021 و 09901644535

پست الکترونیک: conf2022@isav.ir

نویسندگان محترم دقت فرمایید که دسترسی به ویرایش مقالات تنها از طریق حساب کاربری نویسنده مسئول امکانپذیر می باشد.

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.