آدرس دبیرخانه دائمی کنفرانس: شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان هرمزان، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری،

شماره تماس : 88575629-021 و 09901644535

پست الکترونیک: conf2022@isav.ir

نویسندگان محترم دقت فرمایید که دسترسی به ویرایش مقالات تنها از طریق حساب کاربری نویسنده مسئول امکانپذیر می باشد.

Refresh Code