علاقمندان به ارائه کارگاه آموزشی همزمان با کنفرانس، می توانند فرم زیر را تکمیل و به آدرس ایمیل info@isav.ir ارسال نمایند. نتیجه نهایی پس از طرح پیشنهادات در شواری راهبردی کنفرانس، به اطلاع خواهد رسید.

فرم ارائه کارگاه (فارسی)

فرم ارائه کارگاه (انگلیسی)