جایزه دکتر احمدیان

 جایزه علمی دکتر حمید احمدیان در ارتعاشات و آکوستیک تجربی

این جایزه  به پاس داشت نام دکتر حمید احمدیان، استاد زمینه ارتعاشات در دانشگاه علم و صنعت ایران  (IUST)، از اعضای هیئت موسس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران (ISAV) و موسس و اولین سردبیر مجله علمی تاوا (JTAVA) که هدایت این مجله را از ابتدا در سال 1393 تا سال 1400 بر عهده داشتند، اهداء می گردد.


نحوه شرکت در رقابت

جهت شرکت در رقابت، از فعالیت تحقیقاتی خود در زمینه  ارتعاشات و آکوستیک تجربی،  یک مقاله برای فرآیند داوری در نشریه تاوا (TAVA) تهیه کرده و حداقل 8 هفته قبل از برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ایران (ISAV2022)، 23-24 آذر 1401 از طریق وبگاه مجله ارسال نمایید.

مقالات شرکت کننده در رقابت، طی یک فرآیند سریع داوری جهت انتشار احتمالی در بخش ویژه ای از نشریه تاوا داوری خواهند شد و همزمان برای رقابت در دریافت 3 جایزه علمی به مبالغ 25، 10 و 5 میلیون تومان امتیازدهی می گردند.

لیست نویسندگان یک مقاله شرکت کننده باید شامل حداقل یک عضو هیئت علمی و یک دانشجو از دانشگاههای ایران باشد.


 معیارهای ارزیابی

کیفیت علمی بر اساس اصالت، اهمیت و دقت نتایج.

نتایج پژوهشی بر اساس اصالت و نوآوری در محتوای آنها، شامل موارد زیر امتیاز دهی خواهند شد:

 

1

ایجاد و توسعه مبانی نظری و مدل های دینامیکی

مبانی نظری

2

ارائه راه حل های تحلیلی، نیمه تحلیلی و یا عددی بر مبنای مدل های نظری

3

طراحی، ساخت و راه اندازی مجموعه آزمایشگاهی جهت مطالعه تجربی

اعتبارسنجی آزمایشگاهی

4

انجام آزمایش ها و تحلیل تجربی نتایج

5

اعتبارسنجی نتایج مدل های تحلیلی با اندازه گیری های آزمایشگاهی

6

توصیف کاربرد صنعتی برای نتایج و یافته ها

آزمایش های میدانی

7

انجام آزمایش های میدانی و ارائه کاربرد صنعتی برای نتایج و یافته هااعضای هیئت علمی که بعنوان نویسنده مسئول در مقالات شرکت کننده در مسابقه قرار دارند و در 20 سال ابتدای استخدام می باشند، از امتیاز ویژه 10%+ برخوردار خواهند بود.


دریافت فایل اساسنامه جایزه

دریافت فایل شیوه نامه اجرائی جایزه

دریافت فایل اطلاعیه جایزه


جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

سایت انجمن

سایت نشریه تاوا