موضوعات = Noise
تعداد مقالات: 10

1 Free Longitudinal Vibrations Analysis of Nanorods Based on Eringen’s Nonlocal Theory with Considering Surface Energy Using Wave Approach
Mitra Siahnouri*؛ Masih Loghmani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.42 K)

2 استقلال حل از شبکه ایرودینامیکی و ایروآکوستیکی
حمیدرضا کاویانی*؛ احسان بشتالم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (788.62 K)

3 جلوگیری از انتقال لرزش ناشی از عملکرد تجهیزات مکانیکی نصب شده در ساختمان با استفاده از لرزه گیرهای مکانیکی
پدرام بداقی*؛ محمد هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (597.38 K)

4 تحلیل آکوستیک جریان آشفته سیال حول استوانه آبگریز
علی رضائی برندق؛ جعفر غضنفریان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (652.87 K)

5 کنترل ارتعاشات فضاپیمای انعطاف‏ پذیر در مانور وضعیت با استفاده از الگوریتم‏ های فازی و مود لغزشی فراپیچشی ترمینال غیرتکین
میلاد عظیمی*؛ مرتضی جهان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

6 طراحی و اجرای سازه آکوستیک در دفاتر اداری جهت تامین آسایش صوتی کارکنان
سیده معصومه مرتضوی خواه*؛ مسعود شفیعی مطلق؛ رستم گلمحمدی؛ اکرم کوشا؛ زینب نقدی؛ مریم کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (675.81 K)

7 کنترل مقاوم ارتعاشات فضاپیمای انعطاف‏پذیر در مانور وضعیت چند محوره با الگوریتم‏ مود لغزشی مرتبه بالا
میلاد عظیمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

8 کنترل ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏ پذیر ناقص عملگر با رویکرد مود لغزشی انتگرالی تحمل‏ پذیر خطا
میلاد عظیمی*؛ مرضیه اقلیمی دژ؛ علیرضا علیخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (788.15 K)

9 شبیه سازی عددی ارتعاشات القایی تیغه پیزوالکتریک کنترل‌کننده‌ و مولد انرژی الکتریکی و بررسی اثرات مشخصه‌های سیستم کنترل بازخورد
زهرا پرنیان*؛ مهران حیدری؛ محمدکاظم مؤیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

10 Nonlinear vibration control of smart plates and comparison of several controllers
Saiedeh Chaman Meymandi*؛ Alireza Shooshtari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.75 K)