تعداد مقالات: 108

101 Experimental and Numerical Investigation into Free Vibration of Delaminated 3D-Printed PLA Beams
Seyed M. Hashemi*؛ Karankumar Pandya
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.08 K)

102 مقایسه روش های حذف نویز از سیگنال های ارتعاشی یاتاقان ها در سیستم های دینامیکی دوار
سیدمحمدحسن ذوی الانواری؛ حسن مسلمی نائینی؛ مرتضی کارآموز مهدی آبادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1013.98 K)

103 بررسی میزان تاثیر توزیع مسیر آزاد میانگین بر پارامتر های آکوستیکی زمان واخنش و شاخص انتقال گفتار
روح اله سیاه تیری*؛ سارا سادات حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (625.88 K)

104 ترک یابی حول سوراخ دایره ای روی صفحه فولادی با استفاده از امواج هدایت شده
کیوان حقانی؛ محمد حسین سورگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.51 MB)

105 برداشت انرژی از تیر یکسرگیردار با استفاده از المان های پیزوالکتریک تحت اثر ارتعاشات القایی گردابه ای حول یک استوانه
محمدسعید جعفری؛ علی اصغر جعفری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.38 K)

106 ارزیابی تأثیر بنتونایت بر سیمان حفاری چاه نفت با شبیه سازی امواج هدایت شده فراصوتی
مجید فیاضی؛ محمد حسین سورگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.38 K)

107 استفاده از خوشه مدهای محیطی مرتبه‌های بالاتر امواج لمب (CHOMC) در ارزیابی خطوط لوله
علیرضا زراعتکار*؛ سینا سوداگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (826.38 K)

108 بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف ماده بر شاخص‌های انتشار امواج فراصوتی در استخوان به‌منظور تشخیص پوکی‌استخوان
محمد حسین گندم‌کار؛ محمدحسین سورگی*؛ مهدی مهدیزاده کفاش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1017.32 K)