موضوعات = Acoustical studies of structural and dynamical properties of matter
تعداد مقالات: 3

1 لنزهای صوتی قابل تنظیم مبتنی بر بلورهای فونونی
فاطمه احمدزاده*؛ علی بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.78 K)

2 انتشار امواج فراصوت در مخازن جداره ضخیم مدرج تابعی استوانه ای
اصغر نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.23 K)

3 سنسور بلور فونونی برای تشخیص غلظت D2O(آب سنگین) در ترکیب H2O-D2O
محمد رضا رحیمی*؛ علی بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (565.08 K)