موضوعات = Composite structures
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل گذرای تیر کامپوزیتی تحت اثر حرکت وسیله نقلیه
فاطمه درزی*؛ محمد هادی پاشایی؛ رمضانعلی جعفری تلوکلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 ارایه یک معادله یکتا جهت بررسی ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر-برنولی غیریکنواخت و مدرج تابعی محوری
کامیار حسینی هاشمی*؛ Roohollah Talebitooti؛ رضا ناظم نژاد؛ شهریار حسینی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (988.87 K)