موضوعات = Identification of Mechanical Systems
تعداد مقالات: 4

1 تأثیر شل شدگی اتصالات پیچ و مهره بر مشخصه‌های ارتعاشی ورق‌های مونتاژ شده: مطالعه آزمایشگاهی و المان محدود
ابوذر پیردیر*؛ مهرداد محمدی؛ محمد جواد کاظم زاده پارسی؛ مجید رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.12 MB)

2 ارتعاشات پیچشی وابسته به بعد ریزمحورهای دوار با تکیه‌گاه‌های کشسان بر اساس تئوری تنش‌کوپل اصلاح‌شده
محمد ملک زاده*؛ امیر رضا عسکری؛ محسن تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

3 شناسایی تجربی پارامترهای ناحیه‌ی تحت تأثیر اتصال میراگر زیر سکو
مجید رجبی*؛ شایان عینی؛ مهرداد متوسل الحق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)

4 مدلسازی دینامیکی و مطالعه پارامتری یک ربات ارتعاشی با حرکت صفحه ای
سیدمهدی موسوی؛ وحید فخاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (990.85 K)