کلیدواژه ها = انتشار صوت-مواد مدرج تابعی-مخزن جداره ضخیم-معادله اشترم لیویل
تعداد مقالات: 1

1 انتشار امواج فراصوت در مخازن جداره ضخیم مدرج تابعی استوانه ای
اصغر نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.23 K)