موضوعات = Vehicle noise and vibration (NVH)
تعداد مقالات: 1

1 بررسی و شبیه‌سازی نویز الکترومغناطیسی موتور الکتریکی مغناطیس دائم
امیر نجیبی؛ علی ذاکرشوقی*؛ احمد قاسمی قلعه بهمن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.95 MB)