موضوعات = Ultrasound and infrasound
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر جنس پلیمر و پارامترهای ساخت قطعات ساخت افزایشی بر روی خواص الاستیک اندازه گیری‌شده به روش آزمون فراصوتی
علیرضا باقری بمی*؛ فرهنگ هنرور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.84 K)

2 بررسی نفوذ امواج صوتی در نسوج نرم
علی زینالیان*؛ محمدتقی احمدیان؛ محمد فتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (607.68 K)