موضوعات = Dynamics of Tall buildings
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر زلزله بر پارامترهای دینامیکی سازه های بلندمرتبه واقعی با استفاده از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی خارجی
صادق کرد؛ تورج تقی خانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.51 MB)