موضوعات = Shock and Vibration Testing
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر جدایش بین لایه ای و ترک بطور همزمان بر خواص ارتعاشی در صفحه کامپوزیتی انحنادار
رضا آذرافزا*؛ مجید قدیمی؛ زهرا رافعی؛ علی داور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.29 K)