کلیدواژه ها = تحلیل مودال
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تاثیر طول ترک بر فرکانس‌های طبیعی سدهای بتنی وزنی
حمیدرضا ترابی؛ مهدی یزدانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775.12 K)

2 بررسی تأثیر رویکردهای گوناگون مدل‌سازی پل‌های کابلی خود ایستا با استفاده از تحلیل مودال
داود فراهانی؛ مهدی یزدانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (934.68 K)

3 Experimental and Numerical Investigation into Free Vibration of Delaminated 3D-Printed PLA Beams
Seyed M. Hashemi*؛ Karankumar Pandya
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.08 K)