کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان نوع ارائه
1001-ISAV Numerical study of the three-span shaft critical speed and develop a new method to compute critical speed   Hassan Izanlo, Ali Davoodabadi, Hesam Addin Arghand, Mehdi Behzad شفاهی
1002-ISAV کنترل مقاوم لغزش جهت پایدارسازی خودرو الکتریکی موتور در چرخ با بهره گیری از تکنیک مود لغزان محمد امین قماشی، رضا کاظمی شفاهی
1004-ISAV پیاده‌سازی کنترل مبتنی بر پیش‌بینی مدل جهت تحلیل سیستم کنترل لغزش خودرو الکتریکی موتور در چرخ محمد امین قماشی، رضا کاظمی شفاهی
1005-ISAV Damping Effects of Random Networks with Mass and Auxeticity Mostafa Ranjbar, Ali Hosseinkhani شفاهی
1007-ISAV کنترل مقاوم مسیرحرکت طولی خودرو الکتریکی موتور در چرخ با لحاظ تغییرات گشتاور موتور محمد امین قماشی، رضا کاظمی   شفاهی
1008-ISAV بررسی ت أثیر رویکردهای گوناگون مدلسازی پلهای کابلی خو د ایستا با استفاده از تحلیل مودال داود فراهانی، مهدی یزدانی  شفاهی
1011-ISAV بررسی تئوری مکانیزم نوسانی-ضربه‌ای براساس آپکانورژن فرکانس در محرک‌های فرکانس پایین شهریار نظری آبکنار، عارف افشارفرد شفاهی
1012-ISAV مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر جدایش بین الیهای و ترک بطور همزمان بر خواص ارتعاشی در صفحه کامپوزیتی انحنادار رضا آذرافزا ، مجید قدیمی، علی داور، زهرا رافعی  شفاهی
1013-ISAV مقایسه روابط تحلیلی موجود در محاسبه سختی جانبی جداگرهای الیافی غیرمتصل مستطیلی مریم منصوری، حمید توپچی نژاد شفاهی
1017-ISAV حذف اعوجاج ناشی از عملکرد غیرخطی میکروفن با بررسی طیف فرکانسی و شبکه عصبیRBF بهزاد ذویوسفین، رویا امجدی‌فرد   شفاهی
1018-ISAV جلوگیری از انتقال لرزش ناشی از عملکرد تجهیزات مکانیکی نصب شده در ساختمان با استفاده از لرزه گیرهای مکانیکی پدرام بداقی، محمد هاشمی  پوستر
1019-ISAV کنترل مقاوم ارتعاشات فضاپیمای انعطاف‏پذیر در مانور وضعیت چند محوره با الگوریتم‏ مود لغزشی مرتبه بالا  میلاد عظیمی پوستر
1020-ISAV پیاده‌سازی تابع لیاپانوف جهت کنترل پایداری خودرو الکتریکی موتور در چرخ محمد امین قماشی، رضا کاظمی ، هادی سازگار شفاهی
1024-ISAV Tunable Acoustic Lenses based on Phononic Crystals Fatemeh Ahmadzadeh, Ali Bahrami شفاهی
1025-ISAV تحلیل ارتعاش آزاد تیر مدرج محوری اویلر برنولی یکسرگیردار با میرایی غیرویسکوز غیرمحلی به روش گالرکین پریسا الیاسی، بهرام نوائی‌نیا، علی رحمانی فیروزجائی شفاهی
1026-ISAV تحلیل ارتعاش آزاد نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی به روش توابع پتانسیل  پروانه ناطقی بابگی، بهرام نوائی نیا، مرتضی اسکندری قادی شفاهی
1027-ISAV A Successful Application of Dynamic Vibration Absorber for Vibration Reduction of a Vertical Motor-Pump Mohsen Golzardian, Mansour Rafeeyan, Hamidreza Zare شفاهی
1028-ISAV بهینه سازی شناورهای استحصالگر انرژی از امواج اقیانوس ناهید بازیار، عارف افشارفرد شفاهی
1030-ISAV Conceptual design of dynamic vibration absorber for mitigation of subway tracks vibration Ali Jafari, Aref Afsharfard  شفاهی
1031-ISAV Phononic Crystal Sensor for Detection of D2O Con-centration in H2O-D2O Mixture Mohammad Reza Rahimi,  Ali Bahrami شفاهی
1033-ISAV طراحی بهینه پارتویی کنترلرهای خطی به کمک الگوریتم چند هدفه اجتماع­ذرات محمدجواد محمودآبادی، علیرضا شفیعی سروستانی  شفاهی
1036-ISAV بررسی تحلیلی ارتعاش جانبی و پیچشی یک روتور اورهنگ با استفاده از مدل چهار درجه آزادی جفکات امیرحسین عرب، عباس رهی شفاهی
1037 ISAV Vibration-based Damage Assessment in Environment Changes by Locally Unsupervised Learning Mohammadreza Mahmoudkelayeh, Behzad Saeedi Razavi  شفاهی
1038-ISAV Increasing the efficiency of Piezoelectric Energy Harvester Using Trapezoidal Auxetic booster Mohsen Maleki, Seyed Houssein Dibajian, Abbas Rohani Bastami  شفاهی
1039-ISAV Free longitudinal vibrations analysis of nanorods based on Eringen’s nonlocal theory with considering surface energy using wave approach Mitra Siahnouri, Masih Loghmani  پوستر
1040-ISAV عیب یابی هوشمند گیربکس خودرو در دستگاه تست آخر خط با استفاده از سیگنال ارتعاشی

الیاس ترکمندی ، تندر فهیمی زند، محمد جواد کوکبی ، عباس روحانی بسطامی ، میترا زمانی 

شفاهی
1041-ISAV Experimental Investigation of Electromagnetic Energy Harvesting from Flow-Induced Wake of a Single Square Cylinder with Various Incidence Angles Amir Sarviha, Ebrahim Barati, Mehdi Rafati Zarkak شفاهی
1042-ISAV کنترل ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏پذیر ناقص عملگر با رویکرد مود لغزشی انتگرالی تحمل‏پذیر خطا مرضیه اقلیمی‏دژ، میلاد عظیمی و علیرضا علیخانی شفاهی
1045-ISAV بررسی اثر جنس پلیمر و پارامترهای ساخت قطعات ساخت افزایشی بر روی خواص الاستیک اندازه‌گیری‌شده به روش آزمون فراصوتی  علیرضا باقری بمی، فرهنگ هنرور پوستر
1046-ISAV بررسی اثر مقادیر جرم بر ولتاژ و توان خروجی سیستم برداشت انرژی چرخان  اسماعیل شیرازی، علی‌اصغر جعفری شفاهی
1047-ISAV مطالعه بر روی میدان آکوستیک سیستم فراصوت توان بالا جهت ایجاد امواج فراصوت در محیط گازی رضوان عابدینی، آریانا اکبری  شفاهی
1049-ISAV بررسی ارتعاشات غیرخطی نانوتیر با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مادی نانوتیر در حضور اثرات سطحی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی بابک علیزاده حمیدی، رضا حسن نژاد قدیم  شفاهی
1050-ISAV استقلال حل از شبکه ایرودینامیکی و ایروآکوستیکی  حمیدرضا کاویانی، احسان بشتالم پوستر
1052-ISAV ترک یابی حول سوراخ دایره ای روی صفحه فولادی با استفاده از امواج هدایت شده کیوان حقانی، محمدحسین سورگی شفاهی
1054-ISAV بررسی کرنش های مودال با روش اسپلاین در ارزیابی خسارت تیرورق فلزی پل I40  احمد شاکری، ندا بقیعی پوستر
1055-ISAV Transient analysis of composite beam under the action of the vehicle Fatemeh Darzi, Mohammad Hadi Pashaei, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei  شفاهی
1056-ISAV Numerical study of the Impact of the Flow Direction on Energy Harvesting from Induced Vibration in a Heated Semi-Circular Cylinder Ebrahim Barati, Mehdi Rafati Zarkak, Mohsen Biabani شفاهی
1058-ISAV Nonlinear vibration control of smart plates and comparison of several controllers Saeideh Chaman Meymandi, Alireza Shooshtari شفاهی
1061-ISAV بررسی و طراحی لوله امپدانس به منظور کاربرد در محیط آب مهدی علی، ابوالفضل حسنی بافرانی  شفاهی
1062-ISAV بررسی نفوذ امواج صوتی در نسوج نرم علی زینالیان، محمد فتحی، محمدتقی احمدیان  شفاهی
1063-ISAV تأثیر شل شدگی اتصالات پیچ و مهره بر مشخصه‌های ارتعاشی ورق‌های مونتاژ شده: مطالعه آزمایشگاهی و المان محدود ابوذر پیردیر، مهرداد محمدی ، محمدجواد کاظم زاده پارسی، مجید رجبی  شفاهی
1064-ISAV بررسی و ارائه مدل مکانیکی ناپایدار به جهت نامیرا شدن ارتعاشات تیر یکسرگیردار تحت تاثیر پایه‌هارمونیک‌ علی اویسی سرابی، علیرضا شوشتری شفاهی
1066-ISAV بررسی پاسخ یک برداشت گر انرژی مگنتو-الکترو-الاستیک به ضربه مکانیکی جلال خاقانی فرد، امیررضا عسکری، کیارش دانشجو، محسن تقی زاده شفاهی
1067-ISAV شبیه سازی عددی ارتعاشات القایی تیغه پیزوالکتریک کنترل‌کننده‌ و مولد انرژی الکتریکی و بررسی اثرات مشخصه‌های سیستم کنترل بازخورد زهرا پرنیان، محمدکاظم مؤیدی، مهران حیدری شفاهی
1069-ISAV مقایسه‌ی ارتعاش عرضی و پیچشی در تشخیص عیب ترک چرخ‌دنده ساده در سرعت‌های مختلف علیرضا غلامی جلال آباد، احمد ذوالفقاری، علی لقمانی شفاهی
1072-ISAV استفاده از روش LES برای بررسی ایروآکوستیکی توربین فاز-6 حمیدرضا کاویانی، احسان بشتالم شفاهی
1073-ISAV استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ برای بررسی تاثیر تغییر زاویه جریان بر محاسبات ایروآکوستیکی حمیدرضا کاویانی، احسان بشتالم شفاهی
1075-ISAV

ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با تکیه گاه ساده و با در نظر گرفتن رویه های نانوکامپوزیتی و انعطاف پذیری هسته

علی شکوهی، هادی تیموری ، حسن بیگلری 

شفاهی
1076-ISAV Detection of Blade Crack in a Rotor System Using MLPBased Automatic Feature Selector Emadaldin Sh Khoram-Nejad, Abdolreza Ohadi شفاهی
1077-ISAV کنترل ارتعاشات فضاپیمای انعطاف‏پذیر در مانور وضعیت با استفاده از الگوریتم‏های فازی و مود لغزشی فراپیچشی ترمینال غیرتکین میلاد عظیمی، مرتضی جهان شفاهی
1078-ISAV شبیه‌سازی اجزاء محدود و ارزیابی عملکرد هورن برشی فراصوتی محمد ابراهیم سیاهکوهی، رضوان عابدینی، علی محمدی ، وحید فرتاش‌وند  شفاهی
1079-ISAV Effects of Tire and Anti-Roll Bar Stiffness on Vehicle Handling Somaye Mohammadi, Ramin Farnia, and Shahzad Mohammadzadeh شفاهی
1080-ISAV شناسایی تجربی پارامترهای ناحیه‌ی تحت تأثیر اتصال میراگر زیر سکو شایان عینی، مهرداد متوسل‌الحق، مجید رجبی شفاهی
1081-ISAV ارایه یک معادله یکتا جهت بررسی ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر-برنولی غیریکنواخت و مدرج تابعی محوری کامیارحسینی هاشمی، روح‌الله طالبی توتی، رضا ناظم نژاد، شهریار حسینی هاشمی شفاهی
1082-ISAV بررسی اثر پارامترهای خودرو و سرنشین باردار بر ایمنی جنین هنگام برخورد خودرو با مانع با استفاده مدل باندگراف بهاره آزاد، امیرحسین خالوئی، محمد مهدی جلیلی شفاهی
1083-ISAV تحلیل آکوستیک جریان آشفته سیال حول استوانه آبگریز علی رضائی برندق، جعفر غضنفریان شفاهی
1084-ISAV تأثیر حلقه اتصال دهنده گروه پره های توربین گاز صنعتی در مشخصه های مودال به منظور کاهش ارتعاشات سید احمد مرتضوی، عباس رهی، سید محمد جعفری شفاهی
1085-ISAV Investigating Earthquakes Effect on the Dynamic Parameters of Highrise Structure using Autoregressive Moving Average with Exogenous Input Model Sadeq Kord, Touraj Taghikhany شفاهی
1087-ISAV Ultrasonic wave propagation in a functionally graded thick cylinder Asghar Najafi شفاهی
1088-ISAV بررسی افت انتقال صوت بر روی پوسته ی دوانحنایی نامحدود با لایه ی تقویتکننده ی لانه زنبوری آگزتیک سه بعدی در حضور جریان خارجی مجتبی صیاد قنبری نژاد، مهرداد متوسل الحق، فاطمه آل حکمت، روح الله طالبی توتی شفاهی
1089-ISAV بهینه سازی چندهدفه ی سیستم تعلیق نگهدارنده ی سازه ی آویزان داخل کانتینر کامیون تحت تحریک های پایه و شوک جاده مهرداد متوسل الحق، شایان عینی، علیرضا رضوانی، روح الله طالبی توتی شفاهی
1090-ISAV Vibration dynamics analysis of a washing machine cabinet using efficient topography Ali Tofangsaz, Ramin Jahadi شفاهی
1091-ISAV بررسی سیستم تعلیق نیمه فعال در خودرو های سواری و پیاده سازی آن روی یک محصول داخلی مانند دنا حسن صیادی، سارا عادلی، مریم هویت طلب شفاهی
1093-ISAV مدلسازی انتشار آکوستیکی و تشخیص سیگنال نشتی با استفاده از روش آکوستیک غیر فعال در خلیج فارس علی اصغر علیزاده، عبدالرضا اوحدی همدانی، محمد زارعی نژاد شفاهی
1094-ISAV تأثیر لاستیک معیوب کوپلینگ انعطاف پذیر تجهیزات دوار بر افزایش مقادیر ارتعاش حسام آل یاسین پوستر
1096-ISAV برداشت انرژی از تیر یکسرگیردار با استفاده از المان‌های پیزوالکتریک تحت اثر ارتعاشات القایی گردابه‌ای حول یک استوانه  محمد سعید جعفری، علی اصغر جعفری شفاهی
1097-ISAV آنالیز مودال عملیات ی در حضور تحریک هارمونیک و بررسی اثر تغییر فرکانس تحریک در استخراج شکل حرکت علیرضا صاحب جمع فینی شفاهی
1098-ISAV The application of audio signals in gear fault diagnosis based on deep learning methods: an end-to-end approach Hassan Alavi, Abdolreza Ohadi شفاهی
1099-ISAV پیشنهاد طرح جدیدی برای خرک سه تار، جهت رفع ناکوکیِ ناشی از عوامل آکوستیکی در جفت سیم سوم آن سیاوش سحابی شفاهی
1100-ISAV تحلیل دینامیکی سیستم انتقال قدرت با رویکرد اجزای محدود مهدی رضای آهوانو، فرزاد آیت اله زاده شیرازی، محمد جهانگرد عطار، حسین پورفرزانه شفاهی
1101-ISAV تحلیل ارتعاش عرضی غیرخطی شفت دوار بر روی تکیه گاه های انعطاف پذیر خطی اصغر نجفی،  موسی رمضانی  پوستر
1102-ISAV Effects of Geometrical Factors on Sound Silencing Behavior of Mass Attached Membrane-Type Acoustic Metamaterials Seyyedmohammad Aghamiri, Mohammad J.Mahjoob, Reza Ghaffarivardavagh, Farzad A.Shirazi شفاهی
1104-ISAV بررسی تاثیر میراکننده‌ها بر به تاخیر انداختن سرج در کمپرسور گریزازمرکز روژیار غلامی شوربلاغی، زهرا شاه حسینی، آرمان محسنی  شفاهی
1105-ISAV Investigating the Effect of Dimensions of Circular Opening on Seismic Behavior of Steel Plate Shear Walls Using Time History Analysis Sahand Sarioletlagh Fard, Mohammad Hossein Hashemi شفاهی
1106-ISAV Oscillatory Behavior of Nested Spherical Fullerenes in the Vicinity of a Single Layer Graphene Sheet Fatemeh Sadeghi پوستر
1108-ISAV تاثیر پارامترهای فعال و غیرفعال بر ناپایداری و دوشاخگی رفتار آکوستیکی و اپتیکی یک شبکه کریستالی پیچیده  زهرا میرزائیان، علیرضا اصنافی  شفاهی
1109-ISAV بررسی و شبیه‌سازی نویز الکترومغناطیسی موتور الکتریکی مغناطیس دائم علی ذاکر شوقی، امیر نجیبی، احمد قاسمی قلعه بهمن  شفاهی
1115-ISAV شبیه سازی عددی اثر تداخلات آکوستیکی روی اختلاف فاز سنسورهای آکوستیکی سجاد فاخری کوزه کنان، لیلا محمودی شفاهی
1116-ISAV بررسی عددی هیدروآکوستیک جریان همراه با کاویتاسیون حول ایرفویل NACA0012 محمود پسندیده فرد، محمد نعیمی راد شفاهی
1117-ISAV ارزیابی تأثیر بنتونایت بر سیمان حفاری چاه نفت با امواج هدایت شده فراصوتی مجید فیاضی، محمد حسین سورگی  شفاهی
1118-ISAV شبیه سازی عددی اثر حفاظ فیزیکی بلیمپ روی اختلاف فاز سنسورهای آکوستیکی سجاد فاخری کوزه کنان، لیلا محمودی شفاهی
1119-ISAV Novel locally resonant architected materials with tunable stop-bands Soroush Sepehri, Mahmoud Mosavi Mashhadi, Mir Masoud Seyed Fakhrabadi شفاهی
1123-ISAV عیب‌یابی هستةکامپوزیتی کابل برق به کمک شبیه‌سازی امواج هدایت‌شده فراصوتی سپیده اردلان‌منش، محمدحسین سورگی شفاهی
1124-ISAV ارتعاشات پیچشی وابسته به بعد ریزمحورهای دوار با تکیه‌گاه‌های کشسان بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده  محمد ملک زاده، امیررضا عسکری، محسن تقی زاده  شفاهی
1125-ISAV شناسایی مشخصات دینامیکی یاتاقان های غلطکی اصغر نجفی پوستر
1126-ISAV تحلیل دینامیکی و ارتعاشاتی مکانیزم منعطف موقعیت دهی یک درجه آزادی  علی مجیبی، سید محمد میرمحمدی، حامد غفاری راد، افشین تقوایی پور شفاهی
1127-ISAV بررسی کیفیت آکوستیکی کلاس های درس دانشگاه(مطالعه موردی : ساختمان دانشگاه هنر اسلامی تبریز) عباس غفاری، نداایلمکچی، صفیه درستی شفاهی
1128-ISAV Wave propagation investigation in microtubule-based metamaterials using consistent couple stress theory Soroush Sepehri, Mahmoud Mosavi Mashhadi, Mir Masoud Seyed Fakhrabadi شفاهی
1129-ISAV بررسی عددی صفحه جاذب ارتعاشات، تحت ورودی غیر خطی   عاطفه احمدی، علیرضا شوشتری شفاهی
1130-ISAV طراحی و اجرای سازه آکوستیک در دفاتر اداری جهت تامین آسایش صوتی کارکنان مسعود شفیعی مطلق، رستم گلمحمدی، اکرم کوشا، زینب نقدی، مریم کریمی، سیده معصومه مرتضوی خواه شفاهی
1131-ISAV بررسی تاثیر طول ترک بر فرکانس های طبیعی سدهای بتنی وزنی حمیدرضا ترابی و مهدی یزدانی پوستر
1132-ISAV مدلسازی دینامیکی و مطالعه پارامتری یک ربات ارتعاشی با حرکت صفحه ای سیدمهدی موسو ی، وحید فخاری شفاهی
1134-ISAV شبیه سازی برخورد خوشه مد های محیطی مرتبه بالاتر امواج لمب C-HOMC)) با ترک در لوله علیرضا زراعتکار، سینا سوداگر شفاهی
1135-ISAV تحلیل مدال تجربی شبکه دو لایه با سیستم اتصال گویسان به روش ورودی خروجی و تنها خروجی سید امین مصطفویان، بهرام نوایی نیاب، سید رسول نبویان شفاهی
1136-ISAV طراحی و شبیه سازی یک حسگر فوتوآکوستیک برای سنجش آلاینده های حاصل از احتراق امیرمحمد شیخ ویسی، مقداد صفاری پور شفاهی
1137-ISAV طراحی و شبیهسازی آکوستیکی یک سالن سینما با استفاده از نرم افزار ODEON محمد صابر صراف زاده قدیمی، فاطمه علی بابایی شفاهی
1138-ISAV مطالعه ای بر مدت زمان زلزله های قوی در ایران نیما شعبان پور کوزانی ، رضا صالح جلالی پوستر
1139-ISAV تحلیل پایداری میکرو المان منعطف موازی مزدوج با مدل قیدی تیر گرادیان کرنشی اصلاح شده محمد ارحامی، حمید معین فرد شفاهی
1140-ISAV طراحی و ساخت چیدمان آزمایشگاهی برای مطالعه ارتعاشات ناشی از عیوب گیربکس حسام الدین ارغند، امیرحسین خیبری نژاد، یاشار امانی پوستر
1141-ISAV بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف ماده بر شاخص‌های انتشار امواج فراصوتی در استخوان به‌منظور تشخیص پوکی‌استخوان  محمدحسین گندم‌کار، محمدحسین سورگی و مهدی مهدیزاده کفاش شفاهی
1142-ISAV Comparative vibrational behavior study of marine composite panels consisting of bidirectional non-woven and woven fabrics Yousof Amirian, Mehdi Saeed Kiasat شفاهی
1143-ISAV Simulation and Analysis of Sandwich Panels Free Vibration with trapezoidal Corrugated Core Based on Galerkin Method Gholamreza BanadCooki, Masoud MehdizadehRokhi شفاهی
1144-ISAV Experimental and Numerical Investigation into Free Vibration of Delaminated 3D-Printed PLA Beams Seyed M. Hashemi, Karankumar Pandya شفاهی
1145-ISAV مقایسه روش های حذف نویز از سیگنال های ارتعاشی یاتاقان ها در سیستم های دینامیکی دوار سیدمحمدحسن ذوی الانواری، حسن مسلمی نائینی، مرتضی کارآموز مهدی آبادی شفاهی
1146-ISAV بررسی میزان تاثیر توزیع مسیر آزاد میانگین بر پارامتر های آکوستیکی زمان واخنش و شاخص انتقال گفتار روح اله سیاه تیری، ساراسادات حسینی شفاهی
1149-ISAV پردازش عددی بر پایه مدل‌های فرم بسته در ساخت نگاشت‌های همپایه رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک گسل  علی ندیم، افشین مشکوه الدینی شفاهی
1150-ISAV ایجاد پوشش نامرئی‌ساز آکوستیکی متشکل از فرامواد آکوستیکی سیمی شکل در قیاس با فرامواد اپتیکی متناظر  محمدمهدی صادقی، سوده رحمانیان  پوستر
1151-ISAV کنترل و کاهش امواج آکوستیکی با استفاده از لایه های استوانه ای با پارامتر های مدول حجمی و چگالی جرمی همگن محمد مهدی صادقی پوستر
1153-ISAV تحلیل ارتعاشات آزاد پره های کمپرسور محوری با ریشه شیب دار محمد کنکرانی فراهانی، سیدمحمدرضا هاشمی، امیررضا زنگوئی، علی نصرتی شفاهی