کلیدواژه ها = شبکه عصبی تابع پایه‌شعاعی
تعداد مقالات: 1

1 حذف اعوجاج ناشی از عملکرد غیرخطی میکروفن با بررسی طیف فرکانسی و شبکه عصبی RBF
رویا امجدی‌فرد*؛ بهزاد ذویوسفین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)