بررسی کیفیت آکوستیکی کلاس های درس دانشگاه (مطالعه موردی : ساختمان دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-8 (8) XML اصل مقاله (1.22 MB)
نویسندگان
1عضو هیات علمی
2دانشگاه هنر اسلامی تبریز
3موسسه آموزش عالی نبی اکرم
چکیده
صدا به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در عملکرد آموزشی و یکی از ابزار های تعامل بین دانش آموز و معلم می باشد . از طرفی فاکتور های معمارانه زیادی بر این عامل ارتباط دهنده تاثیرگذارند. این پژوهش به منظور بررسی کیفیت آکوستیکی دو تیپ از کلاس های درس یکی از ساختمان های دانشگاه هنر اسلامی تبریز صورت گرفته است . مولفه های بررسی شده طی این پژوهش شامل صدای پس زمینه درحالت باز و بسته بودن درب و پنجره ها ،SPL ، RT و سطح و حجم کلاس ها می باشد . این پژوهش به صورت کاملا تجربی و با استفاده از محاسبات دقیق صورت گرفته و تجهیزات استفاده شده در این پروسه شامل آمپلی فایر ، دستگاه صداسنج 2260 و بلندگو دوازده وجهی شرکت B&K است . نتایج این پژوهش نشان میدهد اگر چه کلاس ها از لحاظ صدای پس زمینه در دو حالت درب و پنجره باز و بسته در حالت نسبتا استانداردی قرار دارد اما با اشغال فضا و رسیدن فضا به پیک مصرف خود ، با توجه به کاربری آموزشی آن ، SPL فضا در سطح غیر استاندارد قرار میگیرد؛ همچنین باتوجه به استاندارد RT مناسب برای کلاس درس و فضاهای گفتار که زیر 0.7 ثانیه است ، بر این اساس این فضا ها از لحاظ RT هم شرایط آکوستیکی مناسب برای پاسخ به نیاز کاربری آموزشی را ندارند .
کلیدواژه ها
 
Title
Examining the acoustic quality of university classrooms (case example: Tabriz Islamic Arts University building)
Authors
abbas ghaffari, ندا ایلمکچی, safiye dorosti
Abstract
Sound is one of the influential components in educational performance and one of the tools of interaction between students and teachers. On the other hand, many architectural factors influence this communication factor. This research was conducted in order to investigate the acoustic quality of two types of classrooms in one of the buildings of Tabriz University of Islamic Arts. The components investigated in this research include the background sound when doors and windows are open and closed, SPL, RT, and the level and volume of classes. This research was done experimentally and using accurate calculations, and the equipment used in this process includes an amplifier, a 2260 sound level meter, and a twelve-sided speaker from B&K. In the two modes of door and window, open and closed, it is in a relatively standard state, but when the space is occupied and the space reaches its peak consumption, according to its educational use, the SPL of the space is at a non-standard level; Also, according to the RT standard, it is suitable for classrooms and speech spaces below 0.7 seconds, based on this, these spaces do not have suitable acoustic conditions to meet the needs of educational users in terms of RT.
Keywords
acoustic quality, Acoustic design of the classroom, surface to volume ratio, RT