موضوعات = Structural Dynamics
تعداد مقالات: 8

1 Oscillatory Behavior of Nested Spherical Fullerenes in the Vicinity of a Single Layer Graphene Sheet
Fatemeh Sadeghi*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.17 K)

2 طراحی بهینه پارتویی کنترلرهای خطی به کمک الگوریتم چند هدفه اجتماع-ذرات
علیرضا شفیعی سروستانی*؛ محمد جواد محمودآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

3 بررسی پاسخ یک برداشت گر انرژی مگنتو-الکترو-الاستیک به ضربه مکانیکی.
جلال خاقانی فرد*؛ امیر رضا عسکری؛ کیارش دانشجو؛ محسن تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.81 MB)

4 پردازش عددی بر پایه مدل‌های فرم بسته در ساخت نگاشت‌های همپایه رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک گسل
علی ندیم؛ افشین مشکوه الدینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.85 MB)

5 تحلیل گذرای تیر کامپوزیتی تحت اثر حرکت وسیله نقلیه
فاطمه درزی*؛ محمد هادی پاشایی؛ رمضانعلی جعفری تلوکلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

6 ارایه یک معادله یکتا جهت بررسی ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر-برنولی غیریکنواخت و مدرج تابعی محوری
کامیار حسینی هاشمی*؛ Roohollah Talebitooti؛ رضا ناظم نژاد؛ شهریار حسینی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (988.87 K)

7 بررسی ارتعاشات غیرخطی نانوتیر با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مادی نانوتیر در حضور اثرات سطحی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی
بابک علیزاده حمیدی؛ رضا حسن نژاد قدیم*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (742.47 K)

8 اثرات پارامترهای هندسی بر رفتار کاهش صوت فرامواد آکوستیکی نوع غشاء با جرم صلب متصل به آن
سید محمد آقامیری؛ محمد محجوب؛ رضا غفاری وردوق؛ فرزاد آیت الله زاده شیرازی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.86 K)