موضوعات = Rotating Machinery
تعداد مقالات: 8

1 تحلیل ارتعاش عرضی غیرخطی شفت دوار بر روی تکیه‌گاه‌های انعطاف‌پذیر خطی
اصغر نجفی*؛ موسی رمضانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.55 MB)

2 شناسایی مشخصات دینامیکی یاتاقان های غلطکی
اصغر نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

3 تحلیل ارتعاشات آزاد پره های کمپرسور محوری با ریشه شیب دار
محمد کنکرانی فراهانی؛ سیدمحمدرضا هاشمی؛ امیررضا زنگوئی*؛ علی نصرتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)

4 Numerical study of the three-span shaft critical speed and develop a new method to compute critical speed
Hassan Izanlo*؛ Mehdi Behzad؛ Ali Davoodabadi؛ Hesam Addin Arghand
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

5 بررسی تحلیلی ارتعاش جانبی و پیچشی یک روتور اورهنگ با استفاده از مدل چهار درجه آزادی جفکات
امیرحسین عرب؛ عباس رهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.53 K)

6 The application of audio signals in gear fault diagnosis based on deep learning methods: an end-to-end ap-proach
Hassan Alavi؛ Abdolreza Ohadi*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.88 MB)

7 Detection of Blade Crack in a Rotor System Using MLP-Based Automatic Feature Selector
Abdolreza Ohadi*؛ Emadaldin Sh. Khoram-Nejad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.22 K)

8 تأثیر حلقه اتصال‌دهنده گروه پره‌های توربین گاز صنعتی در مشخصه‌های مودال به منظور کاهش ارتعاشات
سید احمد مرتضوی؛ عباس رهی*؛ سید محمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)