نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 15

1 Free Longitudinal Vibrations Analysis of Nanorods Based on Eringen’s Nonlocal Theory with Considering Surface Energy Using Wave Approach
Mitra Siahnouri*؛ Masih Loghmani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.42 K)

2 بررسی اثر جنس پلیمر و پارامترهای ساخت قطعات ساخت افزایشی بر روی خواص الاستیک اندازه گیری‌شده به روش آزمون فراصوتی
علیرضا باقری بمی*؛ فرهنگ هنرور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.84 K)

3 استقلال حل از شبکه ایرودینامیکی و ایروآکوستیکی
حمیدرضا کاویانی*؛ احسان بشتالم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (788.62 K)

4 بررسی کرنش‌های مودال با روش اسپلاین در ارزیابی خسارت تیرورق فولادی پل I40
ندا بقیعی*؛ احمد شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

5 تأثیر رابر لاستیکی معیوب کوپلینگ های انعطاف پذیر تجهیزات دوار بر افزایش مقادیر ارتعاش
حسام آل یاسین*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (745.37 K)

6 تحلیل ارتعاش عرضی غیرخطی شفت دوار بر روی تکیه‌گاه‌های انعطاف‌پذیر خطی
اصغر نجفی*؛ موسی رمضانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.55 MB)

7 Oscillatory Behavior of Nested Spherical Fullerenes in the Vicinity of a Single Layer Graphene Sheet
Fatemeh Sadeghi*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.17 K)

8 استخراج پارامترهای مناسب بازرسی هستة کامپوزیتی کابل برق به کمک شبیه‌سازی امواج هدایت‌شده فراصوتی
سپیده اردلان منش؛ محمد حسین سورگی*
مشاهده مقاله

9 شناسایی مشخصات دینامیکی یاتاقان های غلطکی
اصغر نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

10 بررسی تاثیر طول ترک بر فرکانس‌های طبیعی سدهای بتنی وزنی
حمیدرضا ترابی؛ مهدی یزدانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775.12 K)

11 مطالعه ای بر مدت زمان زلزله های قوی در ایران
نیما شعبان پور کوزانی*؛ رضا صالح جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.3 MB)

12 طراحی و ساخت چیدمان آزمایشگاهی برای مطالعه ارتعاشات ناشی از عیوب گیربکس
حسام الدین ارغند*؛ امیرحسین خیبری‌نژاد؛ یاشار امانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (619.09 K)

13 ایجاد پوشش نامرئی‌ساز آکوستیکی متشکل از فرامواد آکوستیکی سیمی شکل در قیاس با فرامواد اپتیکی متناظر
محمدمهدی صادقی*؛ سوده رحمانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

14 کنترل و کاهش شدت امواج آکوستیکی با استفاده از لایه‌های استوانه‌ای با پارامترهای مدول حجمی و چگالی جرمی همگن
محمدمهدی صادقی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1009.5 K)

15 جلوگیری از انتقال لرزش ناشی از عملکرد تجهیزات مکانیکی نصب شده در ساختمان با استفاده از لرزه گیرهای مکانیکی
محمد هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (597.38 K)