موضوعات = Vibration isolation and nano-positioning
تعداد مقالات: 2

1 Free Longitudinal Vibrations Analysis of Nanorods Based on Eringen’s Nonlocal Theory with Considering Surface Energy Using Wave Approach
Mitra Siahnouri*؛ Masih Loghmani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.42 K)

2 جلوگیری از انتقال لرزش ناشی از عملکرد تجهیزات مکانیکی نصب شده در ساختمان با استفاده از لرزه گیرهای مکانیکی
محمد هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (597.38 K)