موضوعات = Earthquake Engineering
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تاثیر طول ترک بر فرکانس‌های طبیعی سدهای بتنی وزنی
حمیدرضا ترابی؛ مهدی یزدانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775.12 K)

2 مطالعه ای بر مدت زمان زلزله های قوی در ایران
نیما شعبان پور کوزانی*؛ رضا صالح جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.3 MB)

3 مقایسه روابط تحلیلی موجود در محاسبه سختی جانبی جداگرهای الیافی غیرمتصل مستطیلی
مریم منصوری*؛ حمید توپچی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1005.43 K)