نویسنده = بهرام نوایی نیا
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل ارتعاش آزاد تیر مدرج محوری اویلر برنولی یکسرگیردار با میرایی غیرویسکوز غیرمحلی به روش گالرکین
پریسا الیاسی؛ بهرام نوایی نیا*؛ علی رحمانی فیروزجاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (820.48 K)

2 تحلیل ارتعاش آزاد نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی به روش توابع پتانسیل
پروانه ناطقی بابگی؛ بهام نوایی نیا*؛ مرتضی اسکندری قادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.75 K)

3 تحلیل مدال تجربی شبکه دو لایه با سیستم اتصال گویسان به روش ورودی-خروجی و تنها-خروجی
سید امین مصطفویان*؛ بهرام نوایی نیا؛ سید رسول نبویان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.66 MB)